КИРИШ СӨЗАлгач, ушул жупуну эмгекти сиздерге жеткирүү үчүн берилген мүмкүнчүлүккө шүгүр кылып, ааламдардын Ээси, Акыреттин Падышасы Аллахка чексиз мактоолор айтам жана ушул ишке шыктандырган Элчилердин мөөрү, Аллахтын Сүйүктүүсү, адам затынын көсөмү, жол башчысы жана мугалимибиз азирети пайгамбарыбыз Мухаммад салаллаху алайхи ва салламга салаваттар жолдойм! Андан соң, менин ушул эмгекке чогулткан билгенимди окуганы тапкан убактыңыздар үчүн сиздерге Аллахтын ыраазылыгын жана каталардан сактоосун тилейм!

Ассалому алейкум, туугандар!

Учурда динге кызыккандардын саны саат санап өсүүдө. Бирок дин тууралуу толук маалымат алганга баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок. Ошондон улам интернет торлорунда дин жеткирүүнүн күжүрмөн эмгектерин байкаса болот. алардын катарында мындан бир канча убакыт мурда кайсыдыр демилгечи топ социалдык торлор аркылуу:  “Мыктыбек Арстанбекке Ислам дини жана ага байланышкан маселелер боюнча кандай суроого жооп алгыңыз келет?” – деген суроону таратышкан. Көп өтпөй ал топтун мүчөлөрү мага дүйнөнүн ар тарабына тараган кыргыз уул-кыздарынан түшкөн жүздөгөн суроолорду жөнөтүшүптүр. Окуп чыгып, суроолордун мазмуунуна, тереңдигине таң калдым жана акылымдын жетишинче (албетте журналисттик жана жарандык мунарадан) жооп кайтарууга кириштим. Андан тышкары ал суроолордун жана ага атайын даярдалып берилген жооптордун Ислам дини тууралуу маалымат издегендерге тийгизе тургшан зор пайдасын эске алып, өз алдынча китеп кылып чыгарууну да туура көрдүм. Ошентип, ал жупуну эмгектин алгачкы беттери сиздерге сунуш кылынат. Туурасы болсо алаарсыздар, катасы табылса оңдоп коюу силерге аманат.

Сиздерди терең урматтоо менен

Мыктыбек ажы Арстанбек