6-СУРООИслам дининин саясий башталышы тууралуу кептер айтыла баштады. Ушул тууралуу кеңири маалымат берилбесе келечекте дагы ар кандай кептер чайкалуусу мүмкүн. Бул тууралуу кимдер,качан жана каерде сүйлөп баштаганы оң?                                                   Ж.Отурканов,Бишкек ш.

 

Чындыгында, Ислам адамдын турмушунда, анын күнүмдүк тиричилигиндеги кайсы чөйрө болбосун, пайда болгон маселелерге жеткиликтүү жана адилеттүү чечим бере алган дин. Анын ичинде саясий кубулуштарга каралган чечимдери жана өкүмдөрү албетте, саясий мамилелерди тартиптеп, коомдук адилеттүүлүккө, саясий туруктуулукка жана жалпы өнүгүүгө талашсыз өбөлгө түзөт. Ким кандай мисал келтирип, эмне дебесин, бул дин ушундай калыптанган жана буга тарыхтан өтө көп мисалдар табылат. Бирок Ислам дининин башка чөйрөлөрдөгү маселелерге берген чечимдериндей эле, саясий кубулуштарга берген чечимдерин да коом ыктыярдуу кабыл алса гана оң натыйжа табат. Эгер коом Ислам дининин өкүмдөрүн түшүнүп, аны ыраазы болуп кабыл албаса, аларды бар мүмкүнчүлүгү менен коргобосо, диний чечимдер оорлук кылса, көп өтпөй эл андан баш тартат жана коомдук, саясий туруктуулук бузулат. Кээде диний негиздеги жарандык согуштар да ушундан чыгат. Бир сөз менен айтканда, дин ыктыярдуу кабыл болсо гана оң натыйжасын берет. Ошондуктан, Ислам дининде зордук жана курал менен таңуулоого тыюу салынган. Бул эрежени бузгандар ийгиликке жетпейт. Кыргыз коомчулугу да башка совет өлкөлөрүндөй эле кайра куруунун башталышы менен дин эркиндигин алган жана анын шары менен өлкөдө көптөгөн мечиттер, медреселер салынып, диний уюмдар, ажылык борборлору ишке киришти.

Четтен билим алууга да жол ачылды. Акыркы он жыл аралыгындагы динге чакыруу кыймылы калктын калың катмарына намаз, келме, парз, айт, пайгамбар сымал жана башка алгачкы түшүнүктөрдү жеткире алды. Бирок алынган маалымат али да Ислам дининин саясий өзөгүн түшүнүүгө жетишсиз. Анткени, буга чейин четте Исламдын таралуу динамикасын жана анын таасирин басаңдатуу үчүн атайы иштелип чыккан долбоорлор бизге да жетип, калкта Ислам динине негизделген саясий жамааттар тууралуу терс маанайларды пайда кыла алды. Натыйжада, азыр эл Ислам дининин саясий өзөгү тууралуу маалыматты коомдук пикир деңгээлинде кабыл алуудан чоочуркап калды.

Ошондуктан, азырынча Ислам дининин дагы эле болсо дүйнө таанымдык деңгээлдеги окууларына басым жасап, Аллах, Кураан жана Сүннөт, мусулмандын укуктары жана милдеттери сымал алдыңкы маселелерге басым жасоо керек. Антпесе, али дүйнө таанымы так жана тунук негизге калыптанып үлгүрбөгөн мусулман коомунда диндин саясий пайдубалын туура эмес түшүнүү — коомдук жана саясий туруктуулукка терс таасирин тийгизүүсү ыктымал. Чындыгын жана туурасын Аллах Өзү гана билет.