МЕНИН ДИНИМ — ИСЛАМ!

12. ТООБА ТОЗОКТОН КУТКАРАТ

Адам балалуу болсо сүйүнөт, анын келечегине суктанып, андан жакшы жана пайдалуу адам чыгаарынан үмүттөнүп бапестеп өстүрөт. Убакыт өтүп, перзентти бойго жетет. Бирок, ата-эненин мүдөөсү акталбай, ал өзү билгендей жашап, арак ичип, кумар ойноп, бузукулукка сүңгүп кирет. Атанын боздогонуна, айтканына карабай анын кашыктап жыйганын чөмүчтөп сапырды, эл ичиндеги кадыр-баркын кетиргени аз кетирди. Ата-эненин сабыры түгөп, акыры …

12. ТООБА ТОЗОКТОН КУТКАРАТ Читать полностью »

13. ДАГЫ БИР ЖОЛУ ТООБА ТУУРАЛУУ

Дүйнө таанымы жетиштүү адам балалуу болсо сүйүнөт, аны бапестеп  өстүрөт. Перзент  чоңойгон  соң өзү билгендей – арак ичип, кумар ойноп, бузукулук менен жашап калса, атанын   боздоп да ыйлап да  айтканына  карабай  анын  кашыктап жыйган байлыгын чөмүчтөп сапырса, эл ичиндеги кадыр баркын кетиргени аз келгенсип, « атам жок» деп чыкса, сабырдын чеги жетип,  эл чогулуп, ата …

13. ДАГЫ БИР ЖОЛУ ТООБА ТУУРАЛУУ Читать полностью »

14. КАРАҢГЫЛЫК КЕСЕПЕТТЕРИ

Караңгыда бейтааныш жерде колунда чырагы жок адам аңга түшүп, же аңгекти сүзүшү анык. Ошондой эле келечек да тагдырдын, жазмыштын адамга бейтааныш чексиз мейкиндиги жана анда билимсиз   жүрүү оор жана коркунучтуу. Исламдын чыныгы ырахатын сезүү үчүн адамдын ыйманы билимге муктаж. Пендени кандай зат, эмне максатта жаратканын, Анын эреже-көргөзмөлөрүн кантип аткарууну үйрөнүү билим делет. Ал билим менен …

14. КАРАҢГЫЛЫК КЕСЕПЕТТЕРИ Читать полностью »

15. ӨЗГӨРҮҮ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Кыргыздын эзелтеден Ислам менен жашап келгени ар кандай дейди пикирлерге карабай, далилдерге өтө бай. Бүгүн деле кайсы кыргызды сураба – атасы, чоң атасы же баба-бубасы чоң молдо болгонун айтат жана өзүн мусулманмын дейт. Кудайга шүгүр, динин тааныйт. Уул үйлөп, кыз чыгарса никесин кыйдырат, сөөктү жаназа менен узатып, Куран окутат. Барган сайын арактан да тыйылууда, мечитке …

15. ӨЗГӨРҮҮ ДЕГЕН ЭМНЕ? Читать полностью »

ЖАКШЫЛЫККА – ЖООП

Жакшылыкка татыктуу мамиле менен жооп берүү – адептен. Наадан гана жакшылыктын баркын билбейт. Ал эми адамга өмүр берип, ырыскысын бир да көз ирмемге кечиктирбей жеткирип жатканы үчүн Аллахка «ыракмат» айтпай жүргөндөрдү ким десе болот? Аллахтын адамга мекен, ата-эне, жубай, бала-бакыра, жоро-жолдош бергени үчүн татыктуу «ыракмат» айтуу жолу барбы? Албетте бар, ал да болсо Аны ыраазы кылуу. Бала ата-эненин айтканын …

ЖАКШЫЛЫККА – ЖООП Читать полностью »