10- суроо: ХАЛАЛ ЛАБАРАТОРИЯСЫ

Суроо: Лабораториялары жок  туруп  халал сертификатын берген туурабы? Кээ бир Малайзияга окшогон мамлекеттер халал сертификаттарын лабараториясынан өткөрүп анан берет тура.

Толугу
2 / 3123