1.«УЛУУ ПАЙГАМБАРДЫН ЫЙЫК ЖОЛУ» КИТЕБИНЕ АЛГЫ СӨЗ

Ислам дининин пайда болуу, калыптануу жана өнүгүү жолу адамзат тарыхынын маанилүү бөлүгүн түзөт. Анткени, VII кылымдын башында пайда болгон мусулман

Толугу